Art Brut 2022/2023

Krátký popis projektu:

Cílem projektu je shromažďovat a propagovat informace o českých, slovenských, polských a maďarských autorech Art Brut a podporovat spolupráci v této oblasti formou mezinárodních konferencí, workshopů, filmových projekcí, výstav a uměleckých publikací. Cílem projektu je poukázat na specifické dovednosti marginalizovaných lidí a pomoci jim tímto způsobem dosáhnout společenského uznání a integrace. Umění je pro tuto sociálně slabou skupinu často důležitým, nenahraditelným způsobem komunikace se světem, proto by těmto projevům měla být věnována značná pozornost.

 

Na realizaci projektu se podílí tito partneři:

 

     

Approved Visegrad Grants / Schválené projekty

Visegrad Fund Facebook page / Facebook Visegradského fondu

 

Galerie: Slovenská Výtvarná Únia

 

Publikace

 

Virtuální výstava ART BRUT BRATISLAVA